Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

PrestaShop

Vzpostavitev povezave

Najprej ustvarite ključe za povezavo. To storite v spletni trgovini po sledečih navodilih. Za pravilno delovanje, je potrebno omogočiti naslednje pravice:

  • addresses
  • carriers
  • combinations
  • countries
  • currencies
  • customers
  • messages
  • orders
  • products
  • stock_availables

Ustvarjene ključe vnesite v meniju Nastavitve -> Zunanje povezave. Ko povezavo shranite, preverite, ali je delujoča. To storite s klikom na opcijo “Preveri povezavo”.

Sistem bo vsakih 15 minut preverjal, ali so nova naročila na razpolago. Le te bo prenesel v naročila kupcev. Prenesel bo le naročila s statusom “v pripravi”.

V polje status vnesite id statusa, katerega želite prenesti. V kolikor bi radi prenesli 2 statusa, npr. id 1 in 3, vnesite v formatu [1|3].

Uskladitev zaloge

Zalogo uskladite s pomočjo ukaza “Posodobi zalogo”.

Pred tem morate imeti Referenčne kode v PrestaShop-u usklajene s šifro artikla v Quibiju. Te šifre morajo biti unikatne in vpisane tudi pri kombinacijah. Ko imate to urejeno, je potrebno povezati artikle med trgovino in Quibijem. To storite z ukazom “Uskladi artikle”. Če je artikel uspešno povezalo, vidite v zavihku “Zunanje šifre” pri pogledu artikla.

Odpravljanje težav

Pri preverjanju povezave vrača sledečo napako: “This call to PrestaShop Web Services failed and returned an HTTP status of 401. That means: Unauthorized.”.

V datoteko .htaccess je potrebno dodati sledeči zapis:

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1