Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Za razvijalce

Quibi omogoča izdelavo računov in predračunov iz zunanjih programov (spletnih trgovin). V ta namen je izdelan API. Če katerega klica ni na razpolago, nam sporočite in ga bomo dodali.

Klicanje API-ja in prijava

Vsi klici zahtevajo prijavo, ki je dodana v glavo zahtevka (http header). Podatki za api so enaki, kot prijavni podatki Quibi-ja:

username: vase@uporanbisko.ime
password: VaseVarnoGeslo
Content-Type: application/json

Api kličemo preko GET ali POST (dodajanje in urejanje podatkov) metode. Vse parametre podajamo v JSON formatu.

API url: https://si.quibi.net

Odgovor

Vsi klici vračajo odgovor v sledeči obliki:

{
  "error":false,
  "message":"",
  "errors":{
   "SEZNAMNAPAK"
  },
  "data":{
   "IMEPODATKA":[
     "VREDNOSTI"
   ]
  }

Opis parametrov:

 • error – true/false – ali je prišlo do napake
 • message – sporočilo ob napaki
 • errors – polja, katera so napačna in napaka
 • data – podatki, ki smo jih zahtevali

Šifranti

Seznam ddv-jev

Metoda: GET URL: /api2/ddv

Seznam držav

Metoda: GET URL: /api2/drzava

Seznam enot

Metoda: GET URL: /api2/enota

Seznam plačil

Metoda: GET URL: /api2/glavadokumenta/placila

Seznam skladišč

Metoda: GET URL: /api2/skladisca Opomba: samo v primeru, da imamo vključeno materialno poslovanje.

Seznam davčnih blagajn

Metoda: GET URL: /api2/spaces Opomba: samo v primeru, če imate vključene davčne blagajne.

Številčenje

Metoda: GET URL: /api2/stevilcenje

Stroškovna mesta

Metoda: GET URL: /api2/stroskovnamesta

Vrste naslovov

Metoda: GET URL: /api2/addresstype

Ceniki

Metoda: GET URL: /api2/cenik

Kategorije

Metoda: GET URL: /api2/kategorije

Vnos nove kategorije

Metoda: POST URL: /api2/kategorije/form

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Kategorije:
  • naziv*

Dokumenti

Seznam dokumentov

Metoda: POST

Parametri:

 • Filtriraj:
  • leto – int – primer: 2019
  • stranka – int – id stranke iz šifranta
  • datod – date – v formatu Y-m-d
  • datdo – date – v formatu Y-m-d
  • sklic: iskanje po sklicu

URL klica za različne vrste dokumentov:

 • Fakture – /api2/fakture
 • Predračuni – /api2/predracuni
 • Dobavnice – /api2/dobavnice
 • Prevzemnice – /api2/prevzemnice
 • Dobropisi – /api2/dobropisi
 • Naročilnice – /api2/narocilnice
 • Avansni računi – /api2/predplacila
 • Prenos med skladišči – /pi2/prenosmedskladi
 • VKR – /api2/vkr
 • Delovni nalogi – /api2/dn
 • Naročila kupcev – /api2/narocilakupcev
 • Izdajnice – /api2/izdajnice

Klic posameznega dokumenta

Metoda: GET URL: /api2/glavadokumenta/view/ID_DOKUMENTA

Delna plačila dokumenta

Metoda: GET URL: /api2/delnaplacila/placiladokumenta/ID_DOKUMENTA

Stranke

Seznam strank

Metoda: GET URL: /api2/stranka

Posamezna stranka

Metoda: GET URL: /api2/stranka/view/ID_STRANKE

Dodajanje nove stranke

Metoda: POST URL: /api2/stranka/form

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Stranka:
  • remote_id – id stranke v vašem programu
  • drzava_id – id države iz šifranta držav, če pustimo prazno, je privzeto izbrana Slovenija
  • naziv* – obvezen podatek
  • naslov
  • posta
  • postnaSt
  • davcna
  • davcniZav – ali je davčni zavezanec 0/1
  • maticna
  • iban
  • bic
  • emajl – elektronski naslov stranke
  • dniZapadlosti
  • opomba
  • telst
  • pu – ali je proračunski uporabnik 0/1
  • pravnafizicna – (1 = Pravna oseba, 2 = Fizična oseba)

Urejanje obstoječe stranke

Metoda: POST URL: /api2/stranka/form/ID_STRANKE

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Stranka:
  • remote_id – id stranke v vašem programu
  • drzava_id – id države iz šifranta držav, če pustimo prazno, je privzeto izbrana Slovenija
  • naziv* – obvezen podatek
  • naslov
  • posta
  • postnaSt
  • davcna
  • davcniZav – ali je davčni zavezanec 0/1
  • maticna
  • iban
  • bic
  • emajl – elektronski naslov stranke
  • dniZapadlosti
  • opomba
  • telst
  • pu – ali je proračunski uporabnik 0/1

Naslovi stranke

Metoda: GET URL: /api2/address/index/ID_STRANKE

Dodajanje novega naslova stranki

Metoda: POST URL: /api2/address/form

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Address
  • stranka_id*
  • naslov*
  • posta
  • postnaSt
  • drzava_id*
  • addresstype_id*

Urejanje obstoječega naslova stranke

Metoda: POST URL: /api2/address/form/ID_NASLOVA

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Address
  • stranka_id*
  • naslov*
  • posta
  • postnaSt
  • drzava_id*
  • addresstype_id*

Dodajanje novega vozila stranki

Metoda: POST URL: /api2/vozila/form

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Vozila
  • stranka_id*
  • disabled
  • registrskastevilka*
  • lokacija
  • proizvajalec
  • model
  • letnik
  • internastevilka
  • oprema
  • opomba
  • garancijado
  • opombagarancije
  • pogoji

Artikli

Seznam artiklov

Metoda: GET URL: /api2/sifranti

Posamezni artikel

Metoda: GET URL: /api2/sifranti/view/ID_ARTIKLA

Stanje zaloge

Metoda: GET URL: /api2/sifranti/trenutnazaloga/ID_SKLADIŠČA/REZERVIRANAZALOGA(0|1)

Dodajanje novega artikla

Metoda: POST URL: /api2/sifranti/form

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Sifranti:
  • sifra* – SKU koda oz. kot imate šifro v spletni trgovini. Mora biti unikatna za vsak izdelek.
  • naziv*
  • enota_id* – iz šifranta enot
  • cenaBrezDDV*
  • nabavnaCena – samo če je označeno polje vodiZalogo z 1
  • ddv_id* – id ddv-ja iz šifranta ddv-ja
  • vodiZalogo – ali vodim zalogo za artikel (samo če imam omogočeno materialno poslovanje) 0/1
  • odo – obrnjena davčna obveznost
  • teza – teža, v kg
  • kategorije_id

Urejanje obstoječega artikla

Metoda: POST URL: /api2/sifranti/form/ID_ARTIKLA

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Sifranti:
  • sifra* – SKU koda oz. kot imate šifro v spletni trgovini. Mora biti unikatna za vsak izdelek.
  • naziv*
  • enota_id* – iz šifranta enot
  • cenaBrezDDV*
  • nabavnaCena – samo če je označeno polje vodiZalogo z 1
  • ddv_id* – id ddv-ja iz šifranta ddv-ja
  • vodiZalogo – ali vodim zalogo za artikel (samo če imam omogočeno materialno poslovanje) 0/1
  • odo – obrnjena davčna obveznost
  • teza – teža, v kg

Vnos novega dokumenta (računa, predračuna)

Metoda: POST URL: /api2/glavadokumenta/form

V dokumentu mora biti obvezno podana tudi stranka. Če Quibi ne najde stranke jo ustvari. Stranko išče po polju id, remote_id oz. emajl. Stranko išče v naštetem vrstnem redu. Podan mora biti vsaj 1 parameter.

Postavke na dokumentu naštevamo. Cene in ostalih parametrov ne podajamo, saj se pobirajo direktno iz šifranta v Quibiju.

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Stranka:
  • remote_id – id stranke v vašem programu
  • drzava_id – id države iz šifranta držav, če pustimo prazno, je privzeto izbrana Slovenija
  • stranka_id – id stranke iz šifranta strank. Če podamo to polje, ni potrebno podati ostalih polj od stranke.
  • naziv* – obvezen podatek
  • naslov
  • posta
  • postnaSt
  • davcna
  • davcniZav – ali je davčni zavezanec 0/1
  • maticna
  • iban
  • bic
  • emajl – elektronski naslov stranke
  • dniZapadlosti
  • opomba
  • telst
  • pu – ali je proračunski uporabnik 0/1
 • Dostava
  • naziv
  • naslov
  • posta
  • postnaTs
 • Glavadokumenta
  • stevilcenje_id – id iz šifranta številčenj – glede na številčenje določimo vrsto dokumenta (račun, predračun)
  • stranka_id – če je podano to polje iz šifranta strank, potem ni potrebno podati polja Stranka, saj ga ne upošteva.
  • dobavnica – če želimo razknjižit (pomanjšati) zalogo v skladišču, naredi skupaj z računom še dobavnico, v kolikor imamo materialno poslovanje – 0/1
  • datIzdRac – datum izdaje dokumenta, podan v formatu Y-m-d (če ne izpolnite tega polja, bo vneslo današnji datum)
  • datValute – datum valute, podan v formatu Y-m-d (če ne izpolnite tega polja, bo vneslo današnji datum)
  • datstod – datum storitve od, če je dokument račun, mora biti podano to polje – datum je podan v formatu Y-m-d
  • datstdo – če se gre za obdobje, izpolnimo še to polje – datum je podan v formatu Y-m-d
  • kraj – kraj izdaje dokumenta
  • nacinPlacila – način plačila iz šifranta način plačila
  • space_id – v kolikor uporabljamo davčne blagajne, mora biti tukaj id davčne blagajne iz šifranta davčne blagajne
  • skladisca_id – če uporabljamo materialno poslovanje, moramo vnesti id skladišča iz šifranta skladišč
  • stroskovnamesta_id – stroškovno mesto iz šifranta stroškovnih mest
  • vrstaPosla – STORITEV ali BLAGO
  • domacituji – DOMACI ali TUJI
 • Postavkedokumenta
  • 1
   • sifra – šifra artikla
   • kolicina – količina
   • popust – v kolikor je popust
   • ddv_id – iz šifranta DDV

Pri postavki dokumenta so obvezna polja sifra in kolicina. Če vodimo zalogo, lahko samo popust in ddv_id podate, v kolikor se razlikuje od original stopnje. Če se ne vodi zaloga artikla, potem so dovoljena polja še opis in cena.

Artikel seveda lahko dodate, tudi če ga nimate v šifrantu. V ta namen je potrebno podati vsa našteta polja:

 • enota_id
 • ddv_id
 • opis
 • kolicina
 • popust
 • cenaZDDV (cena je za enoto brez ddv)

Prenos dokumenta (pdf)

Metoda: POST URL: /api2/glavadokumenta/pdf

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Glavadokumenta
  • id* – id dokumenta
  • natisni* – (1 – prikaz uporabniku, 3 – prenesi pdf)
  • jezik – (sl – Slovenski, en – Angleški, it – Italjanski)

Vnos plačila

Metoda: POST URL: /api2/delnaplacila/placilo

Parametri (označeni z * so obvezni):

 • Delnaplacila
  • model_id* – id dokumenta
  • placilo* – znesek
  • datumplacila* – datum placila
  • nacinplacila* – iz šifranta plačil

Primeri (PHP)

Vnos novega dokumenta

<?php

$url = "https://si.quibi.net";
$username = "uporabniški@ime.si";
$password = "geslo";
$formdata = array(
  "Stranka" => array(
    "id" => 1,
    "naziv" => "Testna stranka"
  ) ,
  "Glavadokumenta" => array(
    "stevilcenje_id" => 1,
    "kraj" => "Kraj"
  ) ,
  "Postavkedokumenta" => array(
    1 => array(
      "sifra" => "test"
    )
  )
);
$opts = array(
  'http' => array(
    'method' => "POST",
    "content" => json_encode($formdata) ,
    'header' => "Content-Type: application/json\r\n" . "username: {$username}\r\n" . "password: {$password}\r\n"
  )
);
$ret = file_get_contents("$url/api2/glavadokumenta/form", false, stream_context_create($opts));
print_r(json_decode($ret));

Izpis šifranta številčenj

<?php

$url = "https://si.quibi.dev";
$username = "uporabniški@ime.si";
$password = "geslo";
$opts = array(
  'http' => array(
    'method' => "GET",
    'header' => "Content-Type: application/json\r\n" . "username: {$username}\r\n" . "password: {$password}\r\n"
  )
);

$ret = file_get_contents("$url/api2/stevilcenje", false, stream_context_create($opts));

print_r(json_decode($ret));