Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Uvoz v računovodske programe

Izvoze najdete v Fakturni knjigi. Do Fakturne knjige dostopate v meniju “Dokumenti”, s klikom na “Fakturna knjiga” pod filtrom. Če povezave ne vidite, pomeni, da nimate zadostnih pravic.

image Fakturna knjiga.

Nastavite filtre za obdobje, za katerega želite izvoziti dokumente. Ko kliknete na gumb Filtriraj, se vam pojavijo možnosti za izvoz.

image Izvoz fakturne knjige.

Možnosti:

 • CSV: Tekstovna datoteka namenjena uvozu v starejše Dos-ovske programe.
 • Excel: Excel datoteka.
 • XML (VOD - Pantheon, Opal, …): VOD izvoz. Podpirajo ga Pantheon, Opal, eRačuni, ….
 • Vasco KN-21: KN-21 izvoz za uvoz v Vasco računovodski program.
 • HiSoft vod.xml: VOD izvoz prirejen HiSoftovemu računovodskemu programu.
 • MiniMax XML: XML datoteka za uvoz v MiniMax.
 • Prenesi v SAOP iCenter: Prenese fakutrno knjigo v Saop iCenter. Potrebne so dodatne nastavitve, ter zakup modula na strani iCentra.

Datoteko uvozite v računovodski program oz. jo pošljte računovodskemu servisu.

Začetne nastavitve

Preden lahko uvozite fakturno knjigo v računovodski program, morate nastaviti kontni načrt.

To storite v meniju Nastavitve -> Kontni načrt.

Za pravilno nastavitev kontov se posvetujte z vašim računovodskim servisom.

image Kontni načrt.

Nov konto za davčno stopnjo vnesete s klikom na opcijo “Vnesi davčno stopnjo”.

Začetne nastavitve za Saop iCenter

 1. Stranki “stranka (fizična stranka, uporabljena na računih, kjer jih izdajate fizičnim osebam)” je potrebno vnesti v polje “Šifra v tujem programu” vrednost XXXXXXX (šifro vam posreduje računovodski servis).
 2. Potrebno je nastaviti konte v meniju Nastavitve → Kontni načrt – posvetujte se z računovodskim servisom, da bodo usklajeni z njihovimi.
 3. Nastaviti privzete vrednosti v meniju Nastavitve → Privzete vrednosti pod sekcijo “SAOP iCenter”. Podatke za prijavo vam posreduje računovodski servis. Potrebujete sledeče podatke:
  • API naslov (URL)
  • Samodejno vnesi stranko v iCenter – ali žellite, da se sranka vnese v Saop iCenter, ko jo vnesete v Quibi.
  • ID uporabnika
  • Uporabniško ime
  • Geslo
  • Temeljnica za izdane račune
  • Šifra dogodka
 4. Preverimo, ali smo vnesli pravilne nastavitve – s klikom na opcijo “Preveri povezljivost”.

Prenos/sinhronizacija strank

Pred prvim prenosom fakturne knjige, je potrebno uskladiti stranke. V kolikor smo se uspešno povezali z iCentrom, to storimo z opcijo “Sinhroniziraj”, pod sekcijo SAOP iCenter v meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti.

Prenos fakturne knjige v Saop iCenter

Uvoz podatkov v icenter izvedemo v meniju Dokumenti → Fakturna knjiga. Nastavimo filter, ter ga potrdimo s klikom na gumb “Filtriraj”. Ko to storimo, se nam pod filtrom pojavi opcija “Prenesi v SAOP iCenter”. S klikom na to povezavo, prenesemo fakturno knjigo v iCenter.