Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Banka

Modul banka vam omogoča uvoz bančnih izpiskov v program ter samodejni vnos plačil izdanim ter prejetim računom.

Nov bančni spisek uvozite v meniju Banka z opcijo “Vnesi nov bančni spisek”. Bančni spisek mora biti v formatu XML. Program bo poizkusil preko reference povezati plačila. V kolikor jih ne najde, boste videli prazno polje Stranka (št. 1 na sliki) in Dokument (št. 2 na sliki).

Bančni izpisek.
Bančni izpisek.

Lahko ga seveda ročno povežete tako, da izberete opcijo urejanja(št. 3 na sliki). V tem pogledu lahko iščete po stranki in znesku.

Iskanje dokumentov.
Iskanje dokumentov.

Ko najdete ustrezen dokument, ga povežete s klikom na ikono +. Ko imate vse dokumente povezane, morate še zaključiti dokument, da se vnesejo plačila. To storite s klikom na opcijo “Zaključi in vnesi plačila”(št. 4 na sliki).