Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Zunanje povezave

Vzpostavitev povezave s spletno trgovino

Nastavitve in možnosti

Razlaga nekaterih nastavitev:

  • Samodejno prenašaj naročila – če je ta opcija aktivna, se naročila samodejno prenašajo vsakih 15 minut.
  • Pri prenosu uporabi opise iz šifranta – namesto opisov iz spletne trgovine, uporabi opise iz šifranta v Quibiju.
  • Samodejno posodabljanje stanja zaloge – če je vključena opcija “Samodejno prenašaj naročila” se ob vsakem zmanjšanju zaloge v Quibiju posodobi zaloga v spletni trgovini (velja samo za WooComerce trgovine). 1x dnevno se posodobi celotna zaloga.
  • Upoštevaj rezervirano zalogo - pri posodabljanju zaloge v spletni trgovini upošteva tudi rezervirano zalogo.
  • Samodejno ustvari šifro - v kolikor šifra ne obstaja v skladišču, jo sistem ustvari.

Razlaga opcij:

  • Preveri povezavo – preveri povezavo s spletno trgovino.
  • Uskladi artikle – poveže artikle iz Quibija z artikli v spletni trgovini. Uspešno povezavo preverite pri šifri, v zavihku zunanje šifre. Če je povezava uspešna, se bo tam nahajal zapis. Sinhronizacija zaloge bo delovala le s povezanimi artikli.
  • Posodobi zalogo – uskladi zalogo v spletni trgovini.
  • Prenesi naročila – poženete uvoz naročil iz spletne trgovine.

Vnos nove povezave