Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Delovni nalogi

Delovni nalog za proizvodnjo

S pomočjo delovnega naloga za proizvodnjo ustvarite nov artikel. Da si olajšate vnos materiala, potrebnega za izdelavo novega izdelka, si pomagate z normativi.

Primer

Izdelali boste nov izdelek – darilni paket, ki je sestavljen iz 2 svinčnikov in paketa lističev, vse je spravljeno v darilni vrečki. Za izdelavo darilnega paketa, potrebujete 3 izdelke:

  • svinčnik 2x
  • paket lističev
  • darilna vrečka

Vse 3 artikle morate imeti vnesene v skladišču, ter na zalogi. Vrsta artikla mora biti “Blago” – pomeni, da vodite zalogo.

V skladišču ustvarite nov izdelek “Darilni paket”, vrsta artikla je “Blago”, kateremu vnesete normative (pod sekcijo “Normativi za delovne naloge”).

Normativi so 2x svinčnik, paket lističev in darilna vrečka.

Normativ za delovne naloge.
Normativ za delovne naloge.

Sedaj bi radi izdelali 100 darilnih paketov. V meniju izberete Dokumenti, ter lupico pri Delovnih nalogih. Pod filtrom imate opcijo “Ustvari iz artikla – po normativih”. Odpre se vam okno, kjer izberete artikel “Darilni paket”, ter pod količino vnesete 100. Sedaj imate v delovnem nalogu nanizan material za izdelavo 100 izdelkov. Izberete stranko (v tem primeru smo to vi), skladišče, ter skladišče materiala.

Ko imate delovni nalog ustvarjen, morate najprej razknjižiti zalogo s pomočjo izdajnice – na ta način dobite nabavno ceno končnega izdelka. Na levi strani v meniju pri delovnem nalogu imate opcijo “Ustvari izdajnico”. Prenese nam vam material, ter poveže dokument z delovnim nalogom (pomembno je, da je povezan z delovnim nalogo, saj bo program le tako vedel nabavno ceno porabljenega materiala).

Sedaj, ko ste ustvarili izdajnico, odprete ponovno delovni nalog, ter ustvarite prevzemnico s klikom na opcijo “Ustvari prevzemnico”. Program vam izpolni prevzemnico, ter iz izdajnice izračuna nabavno ceno artikla. Prevzemnico zaključite, tako se vam poveča zaloga izdelka “Darilni paket” v skladišču.

Servisni delovni nalogi

Vnos delovnega naloga se ne razlikuje od vnosa ostalih dokumentov.

Izjema je le polje Opis dela/težave, kamor vnesete opis napake, ki vam jo sporoči stranka, artikel, ki vam ga je prinesla oz. kaj ste naredili.

Seveda lahko pri stranki izberete tudi napravo oz. vozilo, katero servisirate.

Možnost “Izdelaj račun iz označenih – po napravah”

V kolikor želite, da se na računu ne prikažejo postavke porabljenega materiala in časa iz delovnega naloga, ampak naprava/vozilo, kjer je cena seštevek postavk, uporabite to možnost.