Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Davčna stopnja Dajatve in Neobdavčljivo

Davčna stopnja Dajatve

To stopnjo uporabimo pri turistični taksi. Davčna stopnja Neobdavčljivo

Uporabimo za odškodnine

13. člen PZDDV-1

  • dobava, ki jo dobavitelj opravi kot povračilo za škodo, nastalo na podlagi prejšnje dobave, če dobavitelj odgovarja za škodo in njene posledice na podlagi zakona ali pogodbe
  • zamudne obresti, ki jih davčni zavezanec zaračunava svojim dolžnikom do višine predpisanih zamudnih obresti, in stroški opomina
  • pogodbene kazni
  • povračila škode zaradi razveljavitve pogodbe, če plačnik za to ni pridobil nobenega blaga oziroma ni prejel nobene storitve