Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Zaloga ni usklajena

Zalogo je potrebno uskladiti vsakič, ko popravljate ali vrivate dokument, kateri spreminja zalogo (prevzemnica, dobavnica, račun/dobavnica, dobropis/dobavnica, izdajnica, …).

Zaloga se uskladi vsaki dan, a le za tekoče leto.

Če zaloga ni usklajena, vas bo sistem opozoril.

image Zaloga ni usklajena.

Uskladitev zaloge

Zalogo uskladite v meniju Skladišče. Izberete leto od katerega zaloga ni usklajena, ter kliknete na “Posodobi zalogo”.

image

V roku 15 minut bo zaloga usklajena (opozorilo ne bo več prikazano).

Inventure ni mogoče ustvariti, saj zaloga ni usklajena!

Sistem vam ne bo pustil izdelati novega inventurnega lista, če zaloga ne bo usklajena. Uskladite zalogo, potem vam bo sistem dovolil izdelati novo inventurno razliko.

Najlažje vidite, od katerega leta je potrebno uskalditi zalogo tako, da v meniju Skladišče izberete možnost “Trenutna zaloga”.

Primer

Pojavi se opozorilo, kjer piše da leta 2021 ni usklajena zaloga.

image Zaloga ni usklajena.

V meniju izberemo leto 2021 ter kliknemo na “Posodobi zalogo”.

image

Če bi pisalo, da zaloga ni usklajena za leta 2019 in 2021, bi izbrali leto 2019. To bi uskladilo zalogo za leta 2019, 2020, 2021 in 2022.