Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Dokumenti

V meniju Dokumenti lahko izdajate nove, ter vidite obstoječe dokumente. Glede na vrsto paketa, so na voljo sledeči dokumenti:

 • Računi
 • Predračuni
 • Dobavnice
 • Naročila kupcev
 • Opomini
 • Naročilnice
 • Račun za predplačilo
 • Prevzemnice
 • Prenos med skladišči
 • Izdajnice
 • Dobropisi
 • VKR – vezana knjiga računov
 • Delovni nalogi

Zaslon

 1. S klimon na lupo se vam prikaže seznam izdanih dokumentov, medtem ko s klikom na plus vnesete nov dokument.
 2. Filter.
 3. Raznorazne opcije vezane na izbrano vrsto dokumenta.
 4. Seznam dokumentov.
Zaslon Dokumenti.
Zaslon Dokumenti.

Vnos novega dokumenta

Vnos novega dokumenta.
Vnos novega dokumenta.
 1. Glava dokumenta
 2. Postavke (vrstice) dokumenta
 3. Povezani dokuemnti
 4. E-račun

Obrazec za vnos oz. urejanje dokumenta je sestavljen iz 2 delov. Iz glave in postavk dokumenta. Vnosna polja so prikazana glede na vrsto dokumenta.

Povezan dokument je lahko dobavnica, vezana na račun, ali račun vezan na avansni račun.

Če izdajate eračune, morate obvezno izpolniti sekcijo e računi (4), saj so tej podatki obvezni.

Pogled dokumenta

Pogled dokumenta.
Pogled dokumenta.

Ko uspešno shranite oz. odprete dokument s klikom na lupo ali številko, se vam pojavi zaslon, kjer lahko urejate, natisnete ter ustvarite (podvajate) dokumente iz obstoječega. Vse te opcije imate v meniju na levi strani.