Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Sprememba gesla

Za večjo varnost vam priporočam, da svoje geslo za dostop zamenjate vsaj na dva meseca. Geslo naj bo sestavljeno iz črk angleške abecede (velike in male črke), številk in posebnih znakov / * – + # % & ! ,. najmanj 8 znakov dolžine.

Primer varnega gesla: 5HaP?u2j&

Vaše dosedanje geslo lahko zamenjate v meniju Nastavitve -> Sprememba gesla. Spremembo potrdite z gumbom ““Spremeni geslo.

Podatki uporabnika

V kolikor spremenite elektornski naslov, bo le-ta uporabljen za prijavo v program.

Vnos davčne številke je obvezen, če uporabljate davčne blagajne.

Naslov izpolnite le, če uporabljate potne naloge.