Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Masovni uvoz strank

Stranke je mogoče masovno uvoziti v Quibi s pomočjo datoteke, ki jo pripravimo v Excelu ali OpenOffice Calcu. Uvozimo jo v meniju Stranke, z opcijo “Uvozi stranke”. Datoteko pripravimo po želji, saj pred uvozom preslikamo polja.

Preslikava polj.
Preslikava polj.

Pri osnovnih podatkih sta obvezni le polji “Naziv ali ime” ter “Država”, pri naslovih pa vsa, razen GLN številke.

Stranka z več naslovi

Če ima stranka več naslovov, le podvojimo vnos, z različnimi naslovi. Upošteva se polje davčna številka, oz. naziv ali ime.

Primer uvoza 2. naslovov k obstoječi stranki:

Uvoz več naslovov k obstoječi stranki.
Uvoz več naslovov k obstoječi stranki.

Vrednosti polj

Vrednosti, ki jih uporabimo v poljih.

  • Pravna ali fizična oseba: Pravna oseba, Fizična oseba
  • Vrsta stranke: Kupec, Dobavitelj, Kupec/Dobavitelj
  • Cenik: naziv cenika, kot smo ga poimenovali v Quibiju
  • Proračunski uporabnik, Davčni zavezanec: 1 ali 0, kjer 0 pomeni ne, 1 pa ja
  • Tip: Račun, Dobava, Poslovna enota
  • Dokumente želi prejeti po: Klasični posti, Klasicni in e-posti, E-posti
  • PDF: Brez UPN QR, Z UPN QR (ali prazno polje)
  • E-SLOG 2.0: eRacun eSlog (xml), eRacun paket UJP (zip), eRacun paket (zip) (ali prazno polje)