Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Podatki podjetja

Podatke podjetja (naziv, naslov, e-mail, …) spreminjate v meniju Nastavitve -> Podatki podjetja.

V polje davčna številka vpišite le številko, brez predznaka SI, v primeru, da ste davčni zavezanec se vam bo znak SI samodejno dodal. V primeru, da niste davčni zavezanec, se vam bo na koncu vsakega dokumenta pojavil napis “DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV)”. V koliko izdajate račune z obrnjeno davčno obveznostjo, označite opcijo “Izdajanje računov z obrnjeno davčno obveznostjo”.

Spremembe shranite s klikom na gumb “Shrani”.

Izbris vseh podatkov

V kolikor ste program testirali in bi želeli izbrisati vse ustvarjene zapise, kliknite na gumb “Izbriši vse podatke”.

Pozor!
S tem bodo vsi podatki trajno izbrisani.

Id za DDV pri čezmejnem poslovanju

V kolikor morate izdati račun s tujo davčno stopnjo, morate tukaj vnesti Id za DDV, katere ste pridobili. Vnesite jih brez predpone. Po tem se vam bodo pri artiklih pojavile še ostale stopnje.

Prav tako vpišite v nogo dokumenta oz. v opombo vse tuje davčne številke.

Davčne stopnje članic EU

Če porebujete davčne stopnje iz EU, omogočite opcijo “Prodaja storitev končnemu potrošniku v drugi državi članici EU”.