Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Obveščanje – zapadli računi

Sistem omogoča samodejno obveščanje strank o neplačanih zapadlih računih po elektronski pošti (obvestila se pošljejo vsaki dan ob 8.30). To opcijo vključite v meniju Nastavitve -> Obveščanje – zapadli računi.

S klikom na gumb “Vnesi novo obvestilo” se na odpre obrazec, kjer nastavite želeno obvestilo. Lahko jih vnesete več.

Vnesi novo obvestilo
Vnesi novo obvestilo

Opis polj:

  • Dan zapadlosti – kateri dan zapadlosti naj obvesti stranko
  • Zadeva – naslov elektronskega sporočila
  • Vsebina – vsebina elektronskega sporočila
  • Pravna/fizična – katere osebe naj obvesti

V polje zadeva in vsebina lahko vstavite značko {STDOK}. Ta se bo samodejno zamenjala s številko dokumenta.

Da bo sistem pravilno deloval, morate imeti pri stranki izpolnjeni polji “Pravna ali fizična oseba” ter “E-mail”.

Vnes nove stranke
Vnes nove stranke