Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Placeholderji – izdelava dokumentov iz predloge

Kaj so t.i. PLACEHOLDERJI [ ] in kako jih uporabljate?

Približen pomen izraza bi se lahko glasil »to, kar zadrži mesto« znotraj nekega prostora.

Posamezen placeholder se torej poljubno postavi v želeni del besedila, ki je generičen, sama vrednost placeholderja pa se lahko spreminja (v našem primeru glede na to, iz katerega dokumenta izvozimo podatke v našo predlogo). Namen je poenostavitev dela oz. preprečitev izgube časa s prepisovanjem določenih podatkov.

Predlagam, da za urejanje predlog uporabite LibreOffice.

Pozor!
Če boste izdajali račune, morajo tej obvezno vsebovati določene podatke, ki so navedeni v zakonu:

Poenostavljen primer

Predloga z vnesenimi placeholderji

Spodaj podpisani [uporabnik.naziv] imam na dan 20.3.2017 do svoje stranke
[stranka.naziv]
[stranka.naslov]
[stranka.postnast]
[stranka.posta]

odprto terjatev v znesku [dokument.znesek].

Na osnovi nove funkcije v Quibiju bo po izvozu iz izbranega dokumenta (npr. iz zadnjega računa stranki) končni rezultat izgledal takole:

Spodaj podpisani Podjetje d.o.o. imam na dan 20.3.2017 do svoje stranke
Moja stranka s.p.
Na gori 30
1000
Ljubljana

odprto terjatev v znesku 100.

Poljubno lahko nato besedilo še popravite ali vanj kaj dopišete. Enako lahko naredite tudi npr. za ostale stranke.

Kaj morate torej storiti?

Ustvarite enega ali več Wordovih dokumentov/predlog in jih ustrezno vašim potrebam poimenujte (npr. Pogodba, Dopis, Opomba, …) ter jih shranite na svoj računalnik. Zapišite poljubno vsebino in vanjo iz spodnjega seznama vstavite želene postavke. Posamezen placeholder kopirajte po sistemu copy (iz tega seznama) – paste ( v vaš Wordov dokument).

!!!pomembno je, da jih kopirate od tu, sicer ne bodo pravilno delovali !!!

Če želite, da se prazno polje ne prikaže, dodate sledeči zapis “magnet=tbs:p”, primer za polje opomba:

[dokument.opomba;magnet=tbs:p]

Pri tabeli uporabite besedo bmagnet namesto magnet:

[ddv.naziv;block=tbs:row;bmagnet=table:table]

Uporabnik (podatki, ki se nanašajo na Vas, kot uporabnika)

[uporabnik.naziv]
[uporabnik.naslov]
[uporabnik.postnast]
[uporabnik.posta]
[uporabnik.trr]
[uporabnik.swift]
[uporabnik.davcna]

Stranka (podatki, ki se nanašajo na Vašo stranko)

[stranka.naziv]
[stranka.naslov]
[stranka.postnast]
[stranka.posta]
[stranka.trr]
[stranka.davcna]
[stranka.drzava]
[stranka.kontakt]
[stranka.dniValute]

Prejemnik

[prejemnik.naziv]
[prejemnik.naslov]
[prejemnik.postnast]
[prejemnik.posta]
[prejemnik.drzava]

Glava dokumenta (podatki, ki se nanašajo na izbrani dokument)

[dokument.casizdaje]
[dokument.datumdokumenta]
[dokument.datstod]
[dokument.datstdo]
[dokument.datvalute]
[dokument.zapst]
[dokument.kraj]
[dokument.sestavil]
[dokument.nacinplacila]
[dokument.znesek]
[dokument.opomba]
[dokument.opombaglava]
[dokument.vrstadokumenta]
[dokument.sumskupajbrezddv]
[dokument.sumvrednostpopusta]
[dokument.sumosnovazaddv]
[dokument.sumvrednostddv]
[dokument.sumodoosnovazaddv]
[dokument.sumodovrednostddv]
[dokument.gotovina]
[dokument.zoi]
[dokument.qr]
[dokument.eor]
[dokument.tecaj]
[dokument.valuta]
[dokument.klavzule]
[dokument.stkopije] Obvezna uporaba pri tiskanju davčno potrjenih računov
[dokument.vrstaReferencnegaDokumenta] Vrsta ref. dokumenta
[dokument.stevilkaReferencnegaDokumenta] Številka ref. dokumenta
[dokument.datumReferencnegaDokumenta] Datum ref. dokumenta
[dokument.skladisce]
[dokument.vskladisce]
[dokument.nabavnaVrednostDokumenta]
[dokument.sklic]

Polja pomnožena z valuto (tečajem)

[dokument.znesekvaluta]
[dokument.sumskupajbrezddvvaluta]
[dokument.sumvrednostpopustavaluta]
[dokument.sumosnovazaddvvaluta]
[dokument.sumvrednostddvvaluta]
[dokument.sumodoosnovazaddvvaluta]
[dokument.sumodovrednostddvvaluta]
[dokument.nabavnaVrednostDokumentavaluta]
[dokument.narocilokupca]
[dokument.predracun]
[dokument.pariteta]
[dokument.placilnipogoji]
[dokument.trr]
[dokument.nazivbanke]

Postavke (podatki, ki se nanašajo na posamezne postavke izbranega dokumenta)

[postavke.kolicina;block=tbs:row]
[postavke.opis]
[postavke.cenabrezddv] - *opomba: pri prevzemnici je to nabavna cena
[postavke.mpcena]
[postavke.popust] - *opomba: pri prevzemnici je to RVC
[postavke.enota]
[postavke.ddv]
[postavke.sifra]
[postavke.znamka]
[postavke.model]
[postavke.prodajnaCena]  - *opomba: to je samo pri prevzemnici in je cena artikla, po kateri ga prodajamo
[postavke.razlikaVCeni] - *opomba: samo pri prevzemnici - razlika med prodajno in nabavno ceno
[postavke.osnova]
[postavke.osnovakos]
[postavke.vrednost]
[postavke.nabavnavrednost] - *opomba: samo pri prevzemnici - nabavna vrednost
[postavke.lot]
[postavke.nabavnaCenaFIFO]
[postavke.nabavnaCenaFIFOVrednost]
[postavke.ean]
[postavke.tarifnastevilka]
[postavke.kategorija]
[postavke.visina]
[postavke.sirina]
[postavke.dolzina]
[postavke.poreklo]
[postavke.vrsta] - vrsta vrstice: 1 - postavka, 2 - opisna postavka, 3 - ločilna vrstica, 4 - delna vsota, 5 - prazna vrstica
[postavke.stvrstice] - zaporedna številka vrstice
[postavke.sKUDobaviteljan] - SKU dobavilteja iz naročilnice (na dokumentu naročilo kupca)
[postavke.nazivDobaviteljan] - Naziv artikla dobavitelja iz naročilnice (na dokumentu naročilo kupca)
[postavke.znamkaDobaviteljan] - Znamka artikla od dobavitelja iz naročilnice (na dokumentu naročilo kupca)
[postavke.zapstn] - Zap. št. naročilnice (na dokumentu naročilo kupca)
[postavke.nazivn] - Naziv dobavitelja iz naročilnice (na dokumentu naročilo kupca)

Polja pomnožena z valuto (tečajem)

[postavke.cenabrezddvvaluta]
[postavke.mpcenavaluta]
[postavke.prodajnaCenavaluta]
[postavke.razlikaVCenivaluta]
[postavke.osnovavaluta]
[postavke.vrednostvaluta]
[postavke.nabavnavrednostvaluta]
[postavke.nabavnaCenaFIFOvaluta]
[postavke.nabavnaCenaFIFOVrednostvaluta]
[postavke.sifradobavitelja] - *opomba: samo pri naročilnici
[postavke.opisdobavitelja] - *opomba: samo pri naročilnici
[postavke.znamkadobavitelja] - *opomba: samo pri naročilnici

Zbirnik postavk (deluje v primeru, da uporabljamo variabilne produkte)

[postavkeZbirnik.kolicina;block=tbs:row]
[postavkeZbirnik.sifra]
[postavkeZbirnik.opis]
[postavkeZbirnik.cenabrezddv] - *opomba: pri prevzemnici je to nabavna cena
[postavkeZbirnik.mpcena]
[postavkeZbirnik.popust] - *opomba: pri prevzemnici je to RVC
[postavkeZbirnik.enota]
[postavkeZbirnik.ddv]
[postavkeZbirnik.osnova]
[postavkeZbirnik.vrednost]

Polja pomnožena z valuto (tečajem)

[postavkeZbirnik.cenabrezddvvaluta]
[postavkeZbirnik.mpcenavaluta]
[postavkeZbirnik.osnovavaluta]
[postavkeZbirnik.vrednostvaluta]

Seštevki

[sestevki.skupajBrezDDV]
[sestevki.vrednostPopusta]
[sestevki.osnovaZaDDV]
[sestevki.vrednostDDV]
[sestevki.zaPlacilo]
[sestevki.odoOsnovaZaDDV]
[sestevki.odoVrednostDDV]
[sestevki.zePlacano]
[sestevki.ostaneZaPlacilo]
[sestevki.znesekVTujiValuti]

Polja pomnožena z valuto (tečajem)

[sestevki.skupajBrezDDVvaluta]
[sestevki.vrednostPopustavaluta]
[sestevki.osnovaZaDDVvaluta]
[sestevki.vrednostDDVvaluta]
[sestevki.zaPlacilovaluta]
[sestevki.odoOsnovaZaDDVvaluta]
[sestevki.odoVrednostDDVvaluta]
[sestevki.zePlacanovaluta]
[sestevki.ostaneZaPlacilovaluta]

DDV

[ddv.naziv]
[ddv.osnovaZaDDV]
[ddv.znesekDDV]
[ddv.vrednost]

Polja pomnožena z valuto (tečajem)

[ddv.osnovaZaDDVvaluta]
[ddv.znesekDDVvaluta]
[ddv.vrednostvaluta]

DDV – obrnjena davčna obveznost

[ddvodo.naziv]
[ddvodo.osnovaZaDDV]
[ddvodo.znesekDDV]

Polja pomnožena z valuto (tečajem)

[ddvodo.osnovaZaDDVvaluta]
[ddvodo.znesekDDVvaluta]

Plačila

[placila.znesek]
[placila.datum]
[placila.nacinplacila]

Povezani dokumenti

[povezanidokumenti.dokument;block=tbs:row]
[povezanidokumenti.napisdokument]
[povezanidokumenti.zapst]
[povezanidokumenti.datum]
[povezanidokumenti.znesek]
[povezanidokumenti.naziv]
[povezanidokumenti.naslov]
[povezanidokumenti.postnast]
[povezanidokumenti.posta]
[povezanidokumenti.gln]
[povezanidokumenti.vrstaReferencnegaDokumenta]
[povezanidokumenti.stevilkaReferencnegaDokumenta]
[povezanidokumenti.datumReferencnegaDokumenta]

Polja po meri

Unikatna oznaka je oznaka, kot ste jo določili, ko ste ustvarili novo polje po meri.

[PoljaPoMeri.Unikatna oznaka]

Slike (vnesete v polje opis slike)

Logotip: d_logotip [del_img_logotip;block=draw:frame]
Podpis: d_podpis [del_img_podpis;block=draw:frame]
Slikaj in plačaj - UPN QR koda: upnqr [del_img_upnqr;block=draw:frame]
QR koda za davčne blagajne: db_qr_koda

Davčne blagajne

[onshow;block=begin;enlarge=tbs:p;when [dokument.gotovina] = 1]
Čas izdaje: [dokument.casizdaje]
EOR: [dokument.eor]
ZOI: [dokument.zoi]
===vnesemo sliko za qr kodo===
[onshow;block=end;enlarge=tbs:p]

2. Uvoz predloge v Quibi

(V teh navodilih bomo delali na primeru, kako podatke iz računa v Quibiju prenesti na wordovo predlogo Pogodba, ki ste jo predhodno ustvarili. Lahko pa to isto počnete s predračunom ali katerim drugim dokumentom in ga prenesete na pogodbo, dopis, garancijo,….po želji)

V zgornjem meniju izberite »Nastavitve« in nato v stranskem levem meniju čisto na koncu kliknite na »Predloge dokumentov«.

Opis polj

  • Predloga dokumenta – če je to polje označeno, uporabite za izgled računa, predračuna, ..
  • Naziv – ime predloge
  • Vrsta – dokument, nalog za prevoz
  • Datoteka – datoteka predloge

Pri Naziv poimenujte predlogo dokumenta (npr. Pogodba). Z gumbom »Izberite datoteko« naložite Wordovo predlogo, ki ste jo predhodno pripravili (točka 1) in jo imate shranjeno na vašem računalniku.

Zaključite z gumbom »Dodaj« oz. prekliči, v kolikor ste se zmotili.

Na tak način lahko naložite več predlog, ki bodo na tem mestu shranjene za vse nadaljnje uporabe.

Ko boste npr. ustvarjali (ali pregledovali) račun za določeno stranko boste lahko postavke le-tega s pomočjo placeholderjev prenesli na prej zastavljeno pogodbo (ali pač katerikoli želeni predhodno zastavljen dokument).

Ko račun shranite lahko v levem stranskem meniju poiščite svojo predlogo.

S klikom na »Shrani« se avtomatsko ustvari Wordov ali PDF dokument, ki izbrane postavke računa prenese na izbrano predlogo. Končni rezultat je izpolnjena predloga s podatki iz izbranega dokumenta.

Tiskanje predloge.
Tiskanje predloge.