Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Združevanje podvojenih strank

Se tudi vam dogaja, da v zmoti v program vnesete stranko kot novo, čeprav je že bila nekoč vnešena? Se zaradi tega za isto stranko izdajajo dokumenti na dveh različnih mestih?

Takšna situacija prinaša nekoliko zmede v pregled nad vašim poslovanjem, a nič za to. Z nekaj preprostimi koraki lahko podatke/dokumente prenesete oz. združite na eno mesto. Vse kar morate storiti je, da sledite primeru v spodnjih navodilih…

V zgornjem levem meniju kliknete na “Stranke”.

Menu zgoraj.
Menu zgoraj.

Izpiše se pregled strank:

Pregled strank.
Pregled strank.

Vidite lahko, da je stranka Tone Kralj s.p. vpisana dvakrat. Zanjo so bili izdani 3 računi, a so zaradi podvajanja stranke zabeleženi na dveh različnih mestih. Da bi dokumente združili, morate najprej poljubno izbrati (klikniti) enega od zapisov. Ker želite naprimer prenesti dva računa k enemu, že izdanemu računu, izberete prvi, levi zapis stranke, s klikom na njeno ime (Tone Kralj s.p.).

Stranka se izpiše. V njenem levem meniju najdete in kopirate ali si zapišete njeno interno številko (104433).

Interna številka stranke.
Interna številka stranke.

Vrnete se zopet med stranke:

Menu zgoraj.
Menu zgoraj.

Tokrat izberete (kliknete) zapis stranke, ki ga želite obdržati. V tem primeru je to desni zapis, z enim izdanim računom.

Pregled strank.
Pregled strank.

V levem stranskem meniju kliknite na “Združi stranke”. Ta opcija je na razpolago osebam, ki imajo pravico “Skrbnik”.

Združi stranko.
Združi stranko.

V obrazec, ki se prikaže prilepite oz. prepišite zgoraj omenjeno interno številko (pripadajočo stranki iz prvega zapisa; 104433).

Iskanje podvojene stranke.
Iskanje podvojene stranke.

Kliknete “Poišči stranko” in nato “Združi k obstoječi stranki”.

Združi k obstoječi stranki.
Združi k obstoječi stranki.

Podvojeni stranki se tako združita.

Uspešno združene stranke.
Uspešno združene stranke.

Med pregledom svojih strank najdete po novem sledeče:

Uspešno združene stranke.
Uspešno združene stranke.

Vidite lahko, da sta se zneska prometa seštela, prav tako število izdanih računov.

Kliknite na “prazno”stranko in nato v njenem levem meniju izberite “Izbriši stranko”.

Stranka brez prometa.
Stranka brez prometa.
Izbriši stranko.
Izbriši stranko.

Potrdite z “V redu”.

Končno stanje kaže samo eno beleženje dogajanja pri stranki.

Uspešno združena stranka.
Uspešno združena stranka.