Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Številčenje

Dokumenti se v Quibiju številčijo samodejno znotraj koledarskega leta za vsako vrsto dokumenta posebej. Vsaki vrsti dokumenta (račun, predračun, dobavnica, …) lahko določite več številčenj. Primer: na predračunih določite ločeno številčenje za domače predračune in predračune v EU. V novem letu se številčenje ponovno prične s številko 1.

Pred prvo izdajo dokumentov lahko nastavite obliko številke. To storite v meniju “Nastavitve -> Številčenje” tako, da uredite obstoječi zapis oz. ustvarite novega. Privzeta je sicer sledeča oblika: 13/2014 (leto 2014 in zap.št. dokumenta 13). Če bi prikaz radi spremenili, npr. v 14-00013, morate v polje “Fiksna dolžina št.dok.” vnesti številko 5 (5 mest), v polju na levi strani “Zap.št./Leto” pa izbrati vrednost “Datum(2 mesti)”. V polje “medpona” vnesete vezaj – in v desnem polju “Zap.št./Leto” izberete vrednost “Zap.št.”. Ko spreminjate vrednosti lahko vidite, kakšen bo prikaz številke.

V kolikor ste že izdali dokumente (ročno, v excelu oz. v katerem drugem programu) in bi radi nadaljevali številčiti s številko 5, morate to vnesti v polje “Začetna vrednost”. V nasprotnem primeru naj bo v omenjenem polju številka 1. “Začetna vrednost”, ki je različna od 1 se upošteva samo pri prvem vnosu dokumenta, pri prehodu v novo leto pa se številčenje ponovno prične s številko 1.