Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Prehod v novo poslovno leto

Pri prehodu v novo poslovno leto, vam ni potrebno storiti ničesar. Dokumenti se bodo pričeli številčiti z 1, razen če niste v nastavitvah označili, da se pričnejo številčiti npr. s številko 234.

V kolikor bi radi izdali dokument (razen računa, računa za predplačilo ali dobropisa) za prejšnje leto, samo datum dokumenta nastavite za leto nazaj. Tako se bo nadaljevalo številčenje, kjer ste ga zaključili v prejšnjem letu.

Za račune, račune za predplačilo in dobropise, je pravilen postopek tak, da je datum dokumenta dejansko datum izdaje dokumenta. Le datum opravljanja storitve nastavite na prejšnje leto.