Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Kontni načrt

V meniju Nastavitve -> Kontni načrt nastavite konte za izvoz fakturne knjige v računovodske programe.

Za pravilno nastavitev kontov se posvetujte z vašim računovodjem.

Kontni načrt
Kontni načrt

Nov konto za davčno stopnjo vnesete s klikom na opcijo “Vnesi davčno stopnjo”.