Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode

Uvoz v Saop iCenter

Začetne nastavitve

 1. Stranki “stranka (fizična stranka, uporabljena na računih, kjer jih izdajate fizičnim osebam)” je potrebno vnesti v polje “Šifra v tujem programu” vrednost XXXXXXX (šifro vam posreduje računovodski servis).
 2. Potrebno je nastaviti konte v meniju Nastavitve → Kontni načrt – posvetujte se z računovodskim servisom, da bodo usklajeni z njihovimi.
 3. Nastaviti privzete vrednosti v meniju Nastavitve → Privzete vrednosti pod sekcijo “SAOP iCenter”. Podatke za prijavo vam posreduje računovodski servis. Potrebujete sledeče podatke:
  • API naslov (URL)
  • Samodejno vnesi stranko v iCenter – ali žellite, da se sranka vnese v Saop iCenter, ko jo vnesete v Quibi.
  • ID uporabnika
  • Uporabniško ime
  • Geslo
  • Temeljnica za izdane račune
  • Šifra dogodka
 4. Preverimo, ali smo vnesli pravilne nastavitve – s klikom na opcijo “Preveri povezljivost”.

Prenos/sinhronizacija strank

Pred prvim prenosom fakturne knjige, je potrebno uskladiti stranke. V kolikor smo se uspešno povezali z iCentrom, to storimo z opcijo “Sinhroniziraj”, pod sekcijo SAOP iCenter v meniju Nastavitve -> Privzete vrednosti.

Prenos fakturne knjige v Saop iCenter

Uvoz podatkov v icenter izvedemo v meniju Dokumenti → Fakturna knjiga. Nastavimo filter, ter ga potrdimo s klikom na gumb “Filtriraj”. Ko to storimo, se nam pod filtrom pojavi opcija “Prenesi v SAOP iCenter”. S klikom na to povezavo, prenesemo fakturno knjigo v iCenter.